Privacy Policy

L'histoire de Celeste neemt het recht op privacy van de bezoekers van haar website ernstig. Daarom doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u zich bij een bezoek aan onze website nooit zorgen hoeft te maken over de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

U kunt op onze website gaan en de meeste informatie over ons bedrijf, producten en diensten bekijken zonder dat u verplicht bent om uw persoonsgegevens mee te delen. Als u via onze website producten wenst aan te kopen, hebben wij echter enkele persoonsgegeven van u nodig.

In dit privacybeleid beschrijven wij hoe wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken en beschermen.

 

Dit beleid geldt voor alle bezoekers van de website en voor alle toegangsmiddelen (desktops, laptops, openbare internetconsoles en mobiele toestellen).

Uw mededeling van uw persoonsgegevens via deze website, houdt de indirecte aanvaarding in van ons gebruik ervan in overeenstemming met dit privacybeleid.

Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, gelieve l’histoire de Celeste een mail te sturen (nele.cnudde@hotmail.be)

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Op bepaalde pagina’s van deze website verzamelt l’histoire de Celeste persoonsgegevens over u: naam, factuuradres, leveringsadres, telefoonnummer, e-mailadres, loginnaam en wachtwoord.

 

De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

L’histoire de Celeste verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid en de wettelijke verplichtingen die op de verwerking van persoonsgegevens van toepassing zijn. Wij doen ons best om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij zullen verschillende procedures hanteren om die gegevens te beveiligen en te beschermen. Op deze manier wenst l’histoire de Celeste de illegale verwerking en onopzettelijk verlies of verwijdering van uw persoonsgegevens te voorkomen.

 

L’histoire de Celeste doet dit door de persoonsgegevens:

• te coderen als dat aangewezen is;

• met een wachtwoord te beveiligen;

• contractuele waarborgen van derden-dienstverleners te vragen;

• de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken
U kan zelf ook een bijdrage leveren door geen voor de hand liggende wachtwoorden te gebruiken, het wachtwoord geregeld te wijzigen en door ervoor te zorgen dat u uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere details niet deelt met anderen of op een onveilige manier opslaat.

 

Wanneer verzamelt en hoe bewaart l’histoire de Celeste uw persoonsgegevens?

L’histoire de Celeste verwerkt de benodigde persoonsgegevens wanneer:

·       u zich registreert als nieuw klant of aanmeldt als bestaande klant;

·       indien u producten wenst aan te kopen;

·       u inschrijft op een nieuwsbrief;

·       u deelneemt aan een wedstrijd of andere promotieactie;

·       u vragenlijsten invult;

·       u een klacht indient of om informatie vraagt;

·       u met Terrasconcept communiceert via e-mail, telefonisch of via andere middelen.

 

Wat doet l’histoire de Celeste met uw persoonsgegevens?

Al uw persoonsgegevens die u aan l’histoire de Celeste overmaakt, worden opgeslagen op beveiligde servers. De overdracht van informatie via internet kan echter nooit 100% veilig zijn en het meedelen van uw persoonsgegevens blijft altijd uw eigen risico.

L’histoire de Celeste gebruikt uw (hierboven opgesomde) persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

• u registreren als nieuwe klant op de website en de websitediensten uitvoeren;

• ervoor zorgen dat de inhoud van de website aan u wordt getoond op de manier die voor u en uw computer het efficiëntst is;

• verwerken van bestellingen die gebeuren via de website;

• verwerken en afhandelen van klachten of verzoeken;

• l’histoire de Celeste helpen met het beoordelen, corrigeren en verbeteren van haar producten en diensten;

• interne archivering;

• marketing en nieuwsbrieven;

• organiseren van wedstrijden en/of andere promotieactiviteiten;

 

Aan wie maken wij uw persoonsgegevens bekend?

L’histoire de Celeste zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet meedelen aan derden, uitgezonderd:

• wanneer de bekendmaking ervan nodig is om tussenpersonen, leveranciers of handelspartners in staat te stellen om betalingen van de gekochte producten te verwerken, de gekochte producten te leveren of een na-verkoop-dienst te verlenen;

• aan eventuele professionele raadgevers van l’histoire de Celeste;

• indien de bekendmaking nodig is om wettige belangen van l’histoire de Celeste, haar klanten of verbonden vennootschappen te beschermen of als dat bij wet vereist of toegestaan is.

Telkens l’histoire de Celeste uw persoonsgegevens bekendmaakt aan een zorgvuldig gekozen derde of aan een van de in de bovenstaande lijst vermelde derden, gebeurt dat in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten.

 

Nieuwsbrief

Op de homepagina of elders op de website kan u gevraagd worden om mee te delen of u bepaalde informatie via mail wenst te ontvangen. Als u dat doet, stemt u ermee in dat l’histoire de Celeste uw persoonsgegevens mag gebruiken om u te voorzien van informatie over haar producten, promotieactiviteiten en solden. Ook als u die wens niet heeft geuit, maar een bestaande klant bent, mogen wij u via mail informatie verstrekken. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kan u steeds gebruik maken van de uitstapfunctie.

 

Gebruikersrechten met betrekking tot persoonsgegevens

Op grond van bepaalde wettelijke richtlijnen betreffende gegevensbescherming kan u het recht hebben om aan l’histoire de Celeste bepaalde informatie te vragen met betrekking tot de persoonsgegevens die l’histoire de Celeste van u verkregen heeft.

In de eerste plaats hebben gebruikers van wie de persoonsgegevens verwerkt worden, het recht om inzage van deze gegevens te vragen en, indien de gegevens fout, onvolledig, niet noodzakelijk of verouderd zouden zijn, ze te laten corrigeren of vervolledigen. Wij vragen u er mee voor te zorgen dat uw persoonsgegevens up to date blijven. Indien u denkt dat de overgemaakte persoonsgegevens fout of onvolledig zijn, gelieve ons dan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Wij corrigeren alles dan zo spoedig mogelijk. U kan uw persoonsgegevens ook op ieder moment aanpassen. Op de tweede plaats hebben gebruikers het recht om zich tegen de verwerking van hun persoonsgegevens te verzetten en ze te laten verwijderen. Hiervoor moeten zij ernstige redenen hebben.

 

Links

De website kan nu en dan links bevatten naar of van andere websites waarop l’histoire de Celeste geen controle heeft. Hoewel wij ervoor proberen te zorgen dat de links op de website uitsluitend leiden naar websites die de veiligheids- en vertrouwelijkheidsnormen van ons bedrijf delen, is l’histoire de Celeste niet verantwoordelijk voor de bescherming of vertrouwelijkheid van gegevens die u op die andere websites kunt meedelen.

 

Cookies en webbakens

L’histoire de Celeste tracht voortdurend de ervaring van zijn gebruikers te verbeteren. Daarom worden voor bepaalde delen van de website cookies gebruikt.Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer installeert en waardoor de website u bij uw volgende bezoek kan herkennen. De website, alsook bepaalde mededelingen zoals promoties via e-mail, kunnen webbakens bevatten. Dit zijn uiterst kleine afbeeldingen of objecten in een webpagina of e-mail die voor de gebruiker doorgaans onzichtbaar zijn, maar waarmee wij kunnen nagaan of een gebruiker de pagina of

mail in kwestie bekeken heeft. Webbakens werken meestal in combinatie met cookies en l’histoire de Celeste gebruikt beide op dezelfde manier.

 

Minderjarigen

Personen jonger dan 18 mogen ons hun persoonsgegevens niet bezorgen zonder de toestemming en het toezicht van hun ouder of voogd.


Toepasselijke wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op dit privacybeleid.